Tenala marthaförening

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

01.02.2023 kl. 20:05

Föreningen håller årsmöte söndag 26 februari 2023 kl. 17 i Westeråsa samlingslokal. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. 

Väl mött!

Välkommen hälsar styrelsen

Anno Holmberg
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

 

  Ordförande
Gun Lundsten
Gun.Lundsten@ch-polymers.com
050 5390263
  Sekreterare
Kerstin Lindqvist
Kerstin.Lindqvist@symi.fi
050 5932715

 

 

Kassör
Ann-Louise Holmberg
anno.holmberg@brev.fi
040 7696626
 
 
 
Prästkulla kretsens
ordförande

Maj Nylund
maj.nylund@gmail.com
040 5420357
  Bonäs kretsens ordförande
Tove Holmström
tove.holmstrom@evl.fi
0400 477886
 
Evigt unga kretsens
ordförande

Diana Moring-Råstedt
nils.rastedt@minmail.fi
040 5813520

 

Snabblänkar

Följ Tenala Hembygdsmuseum på facebook:

http://www.facebook.com/hembygdsmuseum